معرفی کمپرسور های پیستونی

در عصر حاضر در صنعت تبرید (سیستم سرمایش)اغلب از کمپرسورهای پیستونی استفاده میشود در این نوع کمپرسورها از حرکات رفت و برگشتی پیستون ،سیال را متراکم می نماید ممکن است قدرت آنها از چند دهم اسب بخار تا چند صدم اسب خواهد بودو میتوان از یک یا چند سیلندر تشکیل شده باشد .

سرعت دوران محور کمپرسور ممکن است ۲تا(r.s_1)6 تغییر نماید.کمپرسورها به ۲ شکل باشد باز و بسته که در حالت باز موتور و کمپرسور از هم جدا هستند.در یخچالهای منزل از موتورهای کوچکی که کمپرسور بسته هست استفاده میشود.کمپرسورهای باز با قدرت بالا غالبا افقی بوده و ممکن است ۲مرحله ای کار انجام دهند.در حالی که کمپرسورهای بسته عمودی و یک مرحله ایی هستند

ادامه مطلب …